Γεννήθηκα το 1975 στην Αθήνα όπου και ζω. Εργάζομαι στο χώρο του βιβλίου. Είμαι αυτοδίδακτος στη φωτογραφία από επιλογή (με την οποία ασχολούμαι από τη δεκαετία του '90). Eπίσης ασχολούμαι με τη ζωγραφική, τη γραφή και την αυτοσχεδιαστική μουσική. Οι εικόνες που ξεχώρισα εδώ είναι εικόνες που δεν χρειάστηκαν σκληρή δουλειά αλλά προέκυψαν ευχάριστα και από εσωτερική αναγκαιότητα. Το στοιχείο του νερού είναι μια απο τις βασικές εμμονές μου. Τεχνικά οι εικόνες μου είναι κυρίως αντανακλάσεις, πειραματισμοι με την κίνηση* και διπλοεκθέσεις**. Και με τις τρεις αυτές τεχνικές το αποτέλεσμα συχνά έχει το στοιχείο των επιπέδων μέσα στην εικόνα ή μιας μεταμόρφωσης. Αυτό που βρίσκω δημιουργικό ως και θεραπευτικό σ'αυτήν την διαδικασία είναι η ανακάλυψη οπτικών που δεν είναι άμεσα ορατές, μέσα από τις οποίες, αυτά που είναι γύρω μου γίνονται μέρος του βλέμματός μου, αντί το βλέμμα μου να αφομοιώνεται από την αντικειμενικότητά τους.
back
to
menu
I was born in Athens in 1975 and that's where I live. I'm working in a bookstore. I'm self taught in photography by choice (in which I'm into since the '90s). I'm also into painting, writing and musical improvisation. The images selected here were not made by hard work but with pleasure and from internal necessity. The element of water is one of my main obsessions. Technically my images are mostly reflections, experimentation on motion* and double exposures.** With all of those techniques the result usually includes the element of layers or of transforming. What I think as creative, or even more therapeutic, in this process, is the discovery of visions that aren't directly visible, through which, those things that surround me become part of my gaze instead of my gaze homogenizing in their objectivity.
* Οι πειραματισμοί μου με την κίνηση αφορούν είτε μετακίνηση της μηχανής κατα της διάρκεια της λήψης με αργή ταχύτητα, είτε μετακίνηση του θέματος (πχ. μοντέλο ή εγώ), πολλές με τη χρήση πολλών φλας που κανει το αποέλεσμα να μοιάζει με διπλοέκθεση.
*My experiments on motion are with icm (intentional camera movement) with slow shutter speed or by moving subject (a model or me), many times using multiple flash lights which makes the result similar to double exposure.

**Διπλοέκθεση: ένωση στην (ψηφιακή) μηχανή δύο διαφορετικών λήψεων όπως συνέβαινε και κατα λάθος σε ερασιτεχνικές μηχανές στο παρελθόν (ή εσκεμμένα σε επαγγελματικές) με αποτέλεσμα να πέφτει το ένα καρέ πάνω στο άλλο.
**Double exposure: mixing two different images in the (digital) camera, the way it happened by mistake in the past in amateur cameras (or by intention in professional cameras) resulting an image made by two.
- Συμμετοχή σε συλλογική έκθεση φωτογραφίας: με τον Φωκίωνα Γουρδουβέλη στο (τώρα γκρεμισμένο) εργοστάσιο του Φιξ της Πατησίων στη διάρκεια ενός φεστιβάλ υποκουλτούρας τον Απρίλιο του 1994. Επιμέλεια δική μας.
- Πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας: "παρατεταμένες στιγμές" - Bartesera - Αθήνα - 30-4 ως 19-5-2012. Επιμέλεια: Βασίλης Τσαρνάς και Χρήστος Γεωργαντάς
- Συμμετοχη στην συλλογική έκθεση "Τέχνη στο πατάρι" στον Ιανό της Αθήνας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μικρής Άρκτου και την επιμέλεια της Ίριδας Κρητικου 22-1 ως 9-3-2013.
- Δεύτερη ατομική έκθεση φωτογραφίας: "σκιές από νερό" - gallery του Ιανού - Θεσσαλονίκη - 14-5 ως 25-5-2013
- Συμμετοχη στην συλλογική έκθεση "love is like oxygene" στο The Artist, Αθήνα 22-5 ως 2-6-2013.
- Μουσική συμμετοχή (θόρυβος στο τσέλο) στην performance “Phenosis” του Κώστα Γκαραμέτση στο CAMP στην Αθήνα στις 14-6-13 υπό την επιμέλεια της Αιμιλίας Μπουρίτη.- Participation in collective photography exhibition: with Fokion Gourdouvelis in a (now collapsed) ex-Fix beer factory, during a subculture festival in Athens, in April 1994. Curated by us.
- First solo photography exhibition:bartesera - Athens
30-4 to 19-5-12. Curated by Vasilis Tsarnas and Christos Georgandas.
- Participation in the collective exhibition "Art in the loft" in Ianos gallery - Athens - Greece. Artistic direction: "Mikri Arktos". Curator: Iris Kritikou
22-1until 9-3-2013.
- Second solo exhibition: "shadows made of water" - Ianos gallery - Salonica - Greece - 14-5 until 25-5-2013.
- Participation in the collective exhibition "love is like oxygene" in "The Artist" - Athens - 22-5 until 2-6-2013.
- Mucical Participation (noise in cello) in “Phenosis” performance by Kostas Garametsis,in C.A.M.P., Athens on 14-6-13 - curated by Emilia Bouriti.(http://vimeo.com/68948375#at=0)
(http://vimeo.com/68948375#at=0)